KLADIONIČARSKI SISTEMI U EXCELU

Sistemi sa dva para

 • S1. 2 para, 2 od 2 tipa, 10 komb, 2×4 tipa
 • S2. 2 para, 2 od 2, 7 komb, 2 x 3 tipa
 • S3. 2 para, 2 od 2, 9 komb, 2 x 5 tipova
 • S4. 2 para, 2 od 2, 13 komb, 2 x 7 tipova
 • S5. 2 para, 2 od 3, 27 komb, 2 x 5 tipova, 9 PS
 • S6. 2 para, 2 od 4, 11 komb, 2 x 5 tipova
 • S7. 2 para, 2 od 4, 12 komb, 2 x 6 tipova
 • S8. 2 x 4 tipa, 2 od 2, 12 komb, (3×4 komb.)

Za ljubitelje klađenja uz pomoć Sistema. U ponudi je serija Sistema sa dva para. Ukupno u ovoj seriji ima 8 sistema. Svaki sistem je poseban. Zajedničko im je broj parova, a razlikuju se uslovno, po broju kombinacija i broju tipova.

Cena ove serije iznosi 1.600 dinara.

Kontakt Mail za porudžbine: office@tipovanje.rs

Sistemi sa tri para

 • S1. 3 para, 2 od 2, 15 komb. 3 x 3 tipa.
 • S2. 3 para, 2 od 2, 27 komb. 3 x 3 tipa.
 • S3. 3 para, 2 od 3, 18 komb. 3 x 3 tipa, 6 PS
 • S4. 3 para, 2 od 3, 42 komb. 3 x 5 tipova, 14 PS
 • S5. 3 para, 3 od 3, 6 komb. 3x 1,X
 • S6. 3 para, 3 od 3, 15 komb. 3 x 1,X,2
 • S7. 3 para, 3 od 3, 3 komb. 3 x 2 tačna rezultata
 • S8. 3 para, 3 od 3, 4 komb. 3 x 2 tačna rezultata
 • S9. 3 para, 3 od 3, 9 komb. 3 x 3 tipa
 • S10. 3 para, 3 od 3, 11 komb. 3 x 3 tipa
 • S11. 3 para, 3 od 3, 12 komb. 3 x 3 tipa
 • S12. 3 para, 3 od 3, 16 komb. 3 x 3 tipa
 • S13. 3 para, 3 od 3, 18 komb. 3 x 3 tačna rezultata (tenis)
 • S14. 3 para, 3 od 6, 56 komb. 3 x 6 tipova, 7 x 8 komb.

Za ljubitelje klađenja uz pomoć Sistema. U ponudi je serija Sistema sa tri para. Ukupno u ovoj seriji ima 14 sistema. Svaki sistem je poseban. Zajedničko im je broj parova, a razlikuju se uslovno, po broju kombinacija i broju tipova.

Cena ove serije iznosi 2.000 dinara.

Kontakt Mail za porudžbine: office@tipovanje.rs

Ostavite odgovor